Instalacja i schemat centralnego odkurzacza

Instalacja i schemat centralnego odkurzacza

Czy instalacja i schemat centralnego odkurzacza w domu to dobra inwestycja? Odkurzanie pomieszczeń klasycznymi odkurzaczami nie jest zajęciem przy­jemnym. Odczuwają to zwłaszcza alergicy wdychając powietrze, które zostaje przez takie odkurzacze wydmuchiwane. O tym‚ że praca ta jest uciążliwa także z powodu ciągłego przemieszczania się z urządzeniem i włączania go w coraz to inne gniaz­do zasilające też każdy wie. Od pewnego jednak czasu, powoli zdobywa sobie rynek nowy rodzaj instalacji. Jest to instalacja centralnego odkurzania, która w krajach zachodnich. (zwłaszcza w USA, Kanadzie, Niemczech i w krajach skandynawskich) rozpowszechniła się już dawno. Powoli tego typu rozwiązanie wchodzi do największych miast w Polsce. Kraków, Warszawa, Łódź, Poznań, Gdańsk, Bydgoszcz mogą poszczycić się setkami przeprowadzonych instalacji centralnego odkurzacza w domu – na przykład w kuchni. Być może już niedługo także i u nas inwestorzy domów jednorodzinnych i budynków użytecz­ności publicznej będą powszechnie zlecać projekt takiej instalacji projektantom.


Co to jest i na czym polega centralne odkurzanie?

Odkurzanie centralne polega na tym, że podczas sprzątania cały kurz zostaje za po­mocą specjalnych rur ssących. Rury zainstalowane są w ścianie, skierowane są  do urządzenia centralnego znajdującego się poza pomieszczeniami mieszkalnymi. Zużyte powie­trze usuwa się na zewnątrz budynku. Rozwiązanie takie powoduje, że powietrze w odkurzanym pomieszczeniu jest wolne od zanieczyszczeń oraz drobno­ustrojów i roztoczy.

Urządzenie centralne

Jest głównym elementem systemu centralnego odkurzania, który wytwarza podciś­nienie w całej instalacji. Wartość tego podciśnienia zależy od wielkości i mocy silnika oraz systemu filtracji. Urządzenie centralne składa się z silnika elektrycznego, separa­tora zanieczyszczeń i zbiornika na kurz.

Instalacja elektryczna montaż

Urządzenie centralne zasilane jest napięciem jednofazowym 230V (w przypadku sil­nika o małej mocy) lub trójfazowym 3 x 400V. (w przypadku silnika o mocy ponad 1,5kW). Prawidłowo wykonana instalacja elektryczna, powinna być doprowadzona przewodem miedzianym czterożyłowym do miejsca w którym będzie zainstalowany silnik. Pozwoli to na jego przyłączenie za pomocą oryginalnego przewodu zasilają­cego. Gniazdo zasilające zamontowane w jego pobliżu musi być wyposażone w styk uziemiający.

Instalacja centralnego odkurzacza sterowanie

Do sterowania instalacji centralnego odkurzania (włączania silnika), prowadzi się przewody elektryczne dwużyłowe. Wykonuje się je od urządzenia centralnego do wszystkich gniazd ssących, które wyposażone są w odpowiednie styki załączające. Przekrój prze­wodów nie musi być duży (np. 0,25 mm2), rezultatem tego będzie przepływający prąd będzie miał małą wartość a napięcie zasilania nie będzie większe niż 24V (niekiedy 12V). Ponieważ wszystkie przewody od gniazd ssących muszą być połączone równolegle, instaluje się ją na dwa sposoby. Od każdego gniazda ssącego można popro­wadzić osobny przewód do urządzenia centralnego. W tym miejscu trzeba je połączyć ze sobą lub prowadzić przewód od gniazda do gniazda, łącząc go równolegle na zaciskach sty­ków. Przewody elektryczne mogą być prowadzone wzdłuż rur ssących i mocowane do nich za pomocą taśmy klejącej lub opasek zaciskowych co ok. 0,6 m. Jednak jeśli rury ssące zainstalowane są w posadzce lub pod tynkiem, dlatego lepiej jest poprowadzić je w osobnej rurze osłonowej.

Schemat centralnego odkurzacza w domu

Uruchomienie silnika odkurzacza centralnego następuje po zamknięciu obwodu ste­rującego doprowadzonego do styków gniazd ssących. Może to nastąpić po włożeniu końcówki węża ssącego do jednego z gniazd ssącycj. Lub po jej włożeniu i włączeniu specjalnego włącznika znajdującego się w rączce (uchwycie) węża ssącego. W tym drugim przypadku włącznik jest połączony przewodem elektrycznym (zamocowa­nym do węża), ze stykami zamontowanymi na końcówce węża odkurzającego, która będzie wtykana w gniazdo ssące. Jeżeli instalacja będzie włączana i wyłączana bez­przewodowo (łączem radiowym za pomocą pilota), przewody sterujące nie są potr­zebne.

Centralne odkurzanie – panel sterujący

Niektóre systemy centralnego odkurzania umożliwiają kontrolę pracy systemu za pomocą specjalnego panelu kontrolnego z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym. Montuję się go na korpusie urządzenia centralnego lub w wybranym miejscu budyn­ku. Wyświetlacz może informować o konieczności wymiany futra lub jego umycia, opróżnienia zbiornika z kurzem oraz o działaniu silnika i gniazd ssących. Jeśli panel będzie zamontowany gdzieś w budynku, koniecznie należy wykonać dodatkową instalację elek­tryczną przewodem czterożyłowym między nim a urządzeniem centralnym.