Wyłącznik różnicowoprądowy

Wpływ pojemności doziemnych a wyłącznik różnicowoprądowy

Wyłącznik różnicowoprądowy w instalacjach domowych i podobnych wymóg zabezpieczania różnicowoprądowego bezzwłocznego o prądzie różnicowym ≤30 mA dotyczy gniazd w 3 strefie ochronnej. W praktyce wielu projektantów stosuje zbiorcze zabezpieczenie różnicowe dla całej instalacji. Rozwiązanie takie jest korzystne ze względu na bezpieczeństwo przeciwporażeniowe i przeciwpożarowe. Jednak wyzwolenie zabezpieczenia RCD pozbawia cały lokal napięcia we wszystkich obwodach. Jest to bardzo uciążliwe, a w wielu przypadkach może powodować znaczne straty, np. wyłączenie napięcia dla serwera czy chłodni.


Wyłącznik różnicowoprądowy

Wielu monterów decyduje się w takich przypadkach na wymianę wyłącznika różnicowoprądowego, sądząc, że jest on niesprawny. Ale zwykle problem się powtarza. Stwierdzenie nieprawidłowego wyzwalania wyłącznika jest możliwe praktycznie tylko przy użyciu testera zabezpieczeń różnicowoprądowych. Najczęstszą przyczyną nieprawidłowego wyzwalania zabezpieczeń różnicowoprądowych (w prawidłowo wykonanej instalacji) są stany nieustalone w obwodach ze stosunkowo dużymi pojemnościami doziemnymi.

Zabezpieczenie wyłączników różnicowoprądowych

Jedną z najczęstszych przyczyn powstawania takich zakłóceń są zapady napięcia spowodowane np. bliskimi zwarciami lub bezpośrednim rozruchem silników. Zdarzają się przypadki równoczesnego wyzwolenia wyłącznika różnicowoprądowego i zabezpieczenia nadmiarowoprądowego instalacji. Takich zagrożeń można uniknąć dzieląc obwody dwoma lub więcej zabezpieczeniami różnicowoprądowymi. Najlepszym rozwiązaniem jest zastosowanie oddzielnego zabezpieczenia różnicowoprądowego zintegrowanego z wyłącznikiem nadmiarowym do ochrony wrażliwego obwodu, np. gniazd instalacji komputerowej. W starych instalacjach, bez przewodu ochronnego (układ TN-C), podczas remontu powinien być w szczególności wymieniony obwód gniazd łazienki oraz gniazd komputerowych (jeśli takie występują). Najlepiej jeśli obwody te będą zabezpieczone oddzielnymi wyłącznikami różnicowoprądowymi 30 mA z członem nadprądowym. Wówczas wszelkie zakłócenia w pozostałych częściach instalacji nie będą oddziaływały na chroniony w ten sposób sprzęt. Należy jednak pamiętać, ze wiele urządzeń sprzętu komputerowego ma wbudowane filtry przeciwzakłóceniowe, dlatego na jednym obwodzie nie powinno być więcej niż 6 urządzeń pracujących w I klasie izolacji. 

Podział instalacji

W wielu projektach można spotkać nawet oddzielne rozdzielnice wydzielone z instalacji i dedykowane wyłącznie dla sprzętu komputerowego. Jest to szczególnie ważne nie tylko na terenach przemysłowych, ale również pozamiejskich gdzie są rozległe sieci, które są bardziej podatne na zapady napięcia. Problemy z eksploatacją wyłączników różnicowoprądowych będą występować coraz częściej. Niektórzy projektanci sprzętu markowego już podjęli próby ograniczenia lub całkowitego wyeliminowania pojemności doziemnych w filtrach. Jednak przy tak dużym wzroście liczby nowo przyłączanych urządzeń elektronicznych, jedynym rozwiązaniem jest podzielenie instalacji i zabezpieczeń.