barwa światła a samopoczucie

Barwa światła a samopoczucie człowieka

Światło i barwa są ważnymi elementami życia każdego człowieka. W pomieszczeniach pracy, jak również w mieszkaniach konieczne jest zastosowanie odpowiedniego oświetlenia. Zapobiega ono przedwczesnemu osłabieniu wzroku, ułatwia właściwe rozróżnianie barw w otoczeniu, zmniejsza zmęczenie psychiczne i fizyczne, wprowadza dobre samopoczucie, zwiększa estetykę oraz wygodę. Niewłaściwe oświetlenie, czyli zarówno za słabe jak i za mocne, prowadzi do zmęczenia fizycznego i psychicznego, co w konsekwencji prowadzi do pogorszenia stanu zdrowia. Jest ono także często powodem wypadków w miejscach pracy.


Jak działa barwa światła na samopoczucie

Innym elementem wpływającym na samopoczucie człowieka jest barwa. Jest ona ściśle związana ze światłem, gdyż bez niego nie istnieje. Obfitość światła pobudza człowieka do działania, umożliwia mu widzenie otaczających go przedmiotów, natomiast niedostateczne oświetlenie osłabia jego reakcje na bodźce zewnętrzne, uspokaja i usposabia do wypoczynku. Wynika z tego, że oświetlenie pomieszczeń pracy wpływa zarówno na przebieg jak i na wynik pracy.

Co to jest barwa swiatła?

Przez barwę rozumiemy wrażenie wywołane w naszej świadomości przez światło, wynikające z jego części odbitej od powierzchni na które pada. I tak np. ciało czerwone odbija głównie promienie czerwone, a pochłania wszystkie inne, itp. Właściwa ocena barwy otaczających nas przedmiotów jest możliwa tylko wtedy, gdy światło oświetlające te przedmioty jest światłem złożonym, zawierającym promienie wszystkich barw. Takim światłem jest światło dzienne i z tego względu dąży się do zastosowania w pomieszczeniach pracy światła sztucznego jak najbardziej zbliżonego do światła dziennego.

Wrażenie barwy jest możliwe jedynie w przypadku odpowiedniego natężenia światła. Dla małych wartości odbiór wrażeń sprowadza się do odcieni szarości, dla bardzo dużych do jasnych plam. Różne zdolności przedmiotów do pochłaniania i odbijania światła są odpowiedzialne za pasmo barwne. Za podstawowe barwy uznaje się: niebieski, zielony i czerwony, z których, przy odpowiednim zmieszaniu, można uzyskać każdy kolor.

Dwie skrajne barwy to: czarna i biała. Pierwsza pochłania a druga odbija prawie wszystkie padające na nią promienie świetlne.

Bardzo niepożądane dla warunków pracy jest brak kontrastów barwnych pomiędzy przedmiotami, gdyż męczy to wzrok pracownika i utrudnia te warunki.

Osłabienie wzroku

Długotrwała monotonia barw prowadzić może także do przedwczesnego osłabienia wzroku. Można również powiedzieć o wpływie barw na psychikę ludzką. Wspomniana wcześniej monotonia barw działa nużąco, pogarsza ich samopoczucie i osłabia zdolności reakcji na bodźce zewnętrzne. Z rozważań tych wynika więc, że barwa tak jak i światło ma duży wpływ na przebieg i wynik pracy. By osiągnąć lepsze efekty konieczne jest wprowadzenie do pomieszczeń urozmaicenia w zakresie barw. Należy też wspomnieć o popularnym podziale kolorów na ciepłe i zimne. Do barw ciepłych zalicza się: czerwony, żółty, pomarańczowy; a do zimnych kolory: niebieski i zielony.

Zalety i wady poszczególnych barw

Barwa czerwona

 • Współczynnik odbicia światła – 25%
 • Złudzenia fizyczne – powiększenie objętości, ciepła, ciężaru
 • Skutki psychologiczne – pobudzenie, podniecenie, gwałtowność
 • Osobliwości – przyspieszenie tętna i podwyższanie ciśnienia tętniczego krwi

Barwa niebieska

 • Współczynnik odbicia światła – 25%
 • Złudzenia fizyczne – orzeźwianie, zmniejszenie ciężaru, wrażenie oddalania
 • Skutki psychologiczne – działanie relaksujące, uspokajające nerwy, przywracające żywotność
 • Osobliwości – zrażanie owadów, słaba odporność na światło

Barwa żółta

 • Współczynnik odbicia światła – 55%
 • Złudzenia fizyczne – wrażenie ciepła, powiększenie objętości
 • Skutki psychologiczne – pobudzenie systemu nerwowego, zachęcanie do działania, do wysiłku
 • Osobliwości – przyciąganie owadów

Barwa pomarańczowa

 • Współczynnik odbicia światła – 40%
 • Złudzenia fizyczne – wrażenie ciepła, powiększanie objętości
 • Skutki psychologiczne – wzmacnianie, powodowanie euforii, radości
 • Osobliwości – znużenie wzroku z powodu dużej intensywności

Barwa zielona

 • Współczynnik odbicia światła – 35%
 • Złudzenia fizyczne – wrażenie świeżości, chłodu, lekkości, oddalania
 • Skutki psychologiczne – uczucie uspokojenia
 • Osobliwości – działanie depresyjne, jeśli jest jedyną barwą

Barwa fioletowa

 • Współczynnik odbicia światła – 25%
 • Złudzenia fizyczne – zmniejszanie objętości
 • Skutki psychologiczne – działanie usypiające, powoduje melancholię sprzyja mistycyzmowi
 • Osobliwości – barwa korzystna dla ludzi nerwowych, słaba odporność na światło

Bardzo ważną sprawą jest to, aby przystosować oświetlenie do właściwości wzroku ludzkiego. Wzrok każdego człowieka powinien najczęściej spotykać się z oświetleniem dziennym. Należy przypuszczać, że człowiek przyzwyczajony do takiego typu światła, najlepszą wydajność osiąga właśnie w warunkach naturalnych. Barwa światła wpływa na samopoczucie w dniu codziennym. Należy o tym pamiętać projektując oświetlenie. Konieczne jest zatem jak największe zbliżenie warunków oświetleniowych do światła dziennego jakie występuje w otwartym terenie.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *