Co to jest inteligentny dom, budynek, czy warto

Co to jest inteligentny dom, budynek, czy warto?

Wchodzi moda na inteligentny dom, budynek, czy warto jest zainstalować tego typu instalacje? Na wstępie warto sobie uzmysłowić, co oznacza to coraz częściej używane okre­ślenie. Ogólnie mówiąc jest to dom ze specjalnie wykonanym okablowaniem i urządzeniami dla systemu antywłamaniowego, przeciwpożarowego, komputero­wego, kontroli dostępu, oświetleniowego, telefonicznego, telewizyjnego i radiowego, ogrzewczego, wentylacyjnego i klimatyzacyjnego.


Inteligentny dom – instalacje

Okablowanie pozwala na wspólną integracje wszystkich systemów i wymianę informacji między nimi, dzięki czemu uzyskuje się duży komfort obsługi prawie wszystkich urządzeń w budynku. Co to daje praktycznie użytkownikowi najlepiej zobrazować kilkoma przyładadami:

  •  możliwość sterowania oświetleniem i ogrzewaniem w pomieszczeniach,
  •  sterowanie urządzeniami zainstalowanymi poza domem (brama, furtka, oświetlenie, kamery, fontanna,   zraszacze),
  •  sterowanie żaluzjami,
  •  zdalne sterowanie za pomocą pilota,
  •  otwieranie drzwi bez kluczy dzięki czytnikom magnetycznym, zbliżeniowym, biometrycznym,
  •  zasilanie awaryjne wybranych urządzeń,
  •  oszczędność energii elektrycznej,
  •  nadzór wszystkich instalacji.
  •  sterowanie instalacją alarmową w domu

Aby zamontować inteligentny system kontroli i sterowania w budynku należy to zrobić bezwzględnie w czasie budowy. Inwestor powinien już na wstępie zlecić wykonanie projektu profesjonalnej firmie, a instalacje wraz z uruchomieniem powierzyć sprawdzonemu i renomowanemu wykonawcy. W tym miejscu rodzi się pytanie skąd go wziąć?

Inteligentny system w budynku przemysłowym

Gdy w grę wchodzi duży budynek typu biurowiec, hotel, supermarket, sprawa jest względnie prosta. Są firmy zajmujące się projektowaniem i wykonawstwem takich instalacji, ale nie robią tego dla niewielkiego inwestora, który buduje domek jednorodzinny. Powody są dwa. Bardzo wysokie koszty projektu i wykonawstwa oraz co z tego wynika mała liczba zainteresowanych indywidualnych klientów. Jest jeszcze jedna sprawa. Brak należytej i w przystępny sposób podanej informacji. Pisma branżowe omawiają zagadnienia inteligentnego domu przeznaczone są dla specjalistów Podawane w nich informacje są w większości niezrozumiałe dla laika. Nie ma się jednak czemu dziwić.

Większość nowych dotąd niespotykanych urządzeń możliwych do zastosowania w budynku oraz liczba możliwych rozwiązań sterowania i monitoringu stawia na przegranej pozycji osobę nie z branży, ale nawet elektryka, który chciałby coś zasugerować swojemu zleceniodawcy. Mimo wszystko są już pewne sygnały zainteresowania przez renomowane firmy indywidualnym inwestorem.

Inteligentne mieszkanie – okablowanie

Trzeba bowiem zdać sobie sprawę, że o ile okablowanie budynku nie jest jeszcze bardzo drogie, to urządzenia w nim zamontowane tak. Rodzi się pytanie po co je instalować, skoro są takie drogie? Prawidłowa odpowiedź powinna brzmieć: dla oszczędności energii elektrycznej, wygody i bezpieczeństwa. Ponieważ po przedstawieniu oferty cenowej za kompleksowy system w budynku, inwestora raczej nie przekona zwrot kosztów po wielu latach i oszczędności w dalekiej przyszłości, skupmy się na jego pozostałych zaletach. A te są już ewidentne. Niestety nawet w obszernym artykule nie jest możliwe dokładne scharakteryzowanie wszystkich instalacji inteligentnego domu. Przedstawiamy więc jedynie bardzo ogólny ich opis oraz korzyści, jakie niosą użytkownikowi.

Sterowanie żaluzjami

Odpowiednio rozmieszczone czujniki dokonują pomiaru natężenia światła wpadającego do pomieszczeń oraz analizują ewentualną obecność ludzi w budynku. Informacje po dotarciu do komputera, lub centrali elektronicznej porównywane są z wprowadzonym wcześniej programem, a następnie wysyłany jest odpowiedni sygnał do napędu żaluzji w celu zapewnienia optymalnych warunków oświetlenia. Można oczywiście indywidualnie sterować żaluzjami według aktualnych potrzeb. Aby zamknąć całkowicie żaluzje w razie bardzo dużego wiatru, stosowany jest na zewnątrz budynku specjalny czujnik wiatru mierzący jego prędkość i uruchamiający ewentualnie stosowny sterownik. Oprócz żaluzji mogą być też stosowane markizy ograniczające nasłonecznienie np. w salonie czy kuchni.

Sterowanie ogrzewaniem

System porównuje z programem informacje od czujników temperatury wewnętrznej, zewnętrznej, otwarcia okna, i obecności osób. Następnie wysyła sygnały do napędów zaworów przy grzejnikach dla uzyskania odpowiedniej temperatury. Można oczywiście zaprogramować różne temperatury dla różnych pomieszczeń, a także zmienić temperaturę pokrętłem głowicy przy grzejniku. Sterowane są też ewentualnie elementy grzejne w podłodze.

Sterowanie jakością powietrza

Czujniki informują o konieczności wietrzenia, jeżeli przekroczy się dopuszczalne stężenie dwutlenku węgla w przypadku dużej liczby osób. Mierzona jest też wilgotność powietrza i w razie potrzeby odpowiedni sterownik włącza nawilżacz powietrza. Reasumując, postaraliśmy się wyjaśnić co to jest inteligentny dom, budynek i czy warto wdrażać tego typu systemy.