Instalacja alarmowa w domu

Instalacja alarmowa w domu? Czy warto?

Instalacja alarmowa w domu lub mieszkaniu, aby działała prawidłowo powinno się ją odpowiednio zaprojektować i zainstalować. Do ochrony elektronicznej stosuje się kilka urządzeń. Są to czujki pasywne podczerwieni (PIR — „passiye infrared receiyer”, PCP – pasywne czujki podczerwieni). Wykrywają one obiekt, który pojawił się w strefie chronionej i ma temperaturę inną niż otoczenie. Każdy obiekt, żywy lub nie, emituje promieniowanie podczerwone w pewnym paśmie częstotliwości. Dobrze skonstruowane detektory reagują tylko na to pasmo, które nas interesuje, a więc emitowane przez człowieka.


Czujnik alarmowy PIR

Czujki PIR nie emitują żadne­go rodzaju energii. Czujka „widzi” przestrzeń za pomocą specjalnego układu optycznego, dzielącego ją na wiele stref. Podstawowym ukła­dem optycznym jest soczewka Fresnela. Aktualnie stosuję się tradycyjne soczewki z półprzeźroczystego tworzywa sztucznego, z rowkami wytrawionymi po zewnętrz­nej stronie soczewki, oraz nowej generacji – asferyczne‚ białe, nieprzezroczyste. Te ostatnie lepiej chronią przed białym światłem i mniej gromadzą kurz, z powodu bra­ku rowków. Czujka wykrywa ruch na podstawie zmiany poziomu promieniowania podczerwonego w obszarze chronionym. Zmiana tego poziomu jest wychwytywana przez element piroelektryczny w stosunku do szumu podczerwonego, pochodzące­go z otoczenia. Należy jednak zaznaczyć, że zmiana temperatury musi być nagła. Przy wolnych zmianach typu ogrzewanie lub oziębianie pomieszczenia kaloryferem czujka nie powinna zadziałać, choć lepiej jej przy grzejnikach nie montować.

Czujka alarmowa a zwierzęta

Tak­że promienie słoneczne odbite od ściany będą źródłem fałszywych alarmów. Największa skuteczność osiąga się przy ruchu intruza w poprzek pola widzenia takiej czujki. Warto sobie jednak uzmysłowić, że jeżeli potencjalny włamywacz zada sobie trochę trudu i ubierze się w termiczny skafander, to może być niewykrywalny. Wadą tej czujki jest to, że reaguje ona na przebywające w pomieszczeniu chronionym zwierzęta, a więc nie powinno ich tam być. Jest również mało czuła przy temperaturze otoczenia ok. 30C. Niewiele wyższa temperatura człowieka nie spowoduje w takich warunkach dużej skokowej zmiany temperatury, której wymaga czujka. Ściany pomieszczenia, meble, zasłony czy szkło, są dla niej nieprzeźroczyste. Może ona działać tylko przy bezpośredniej widoczności. Zasięg działania czujki wynosi kilkanaście metrów a kąt widzenia do ok. 1400. Standardem jest, że czuje wyposaża się w pamięć alarmu i możliwość zliczania impulsów, a nawet w mikrofon i miniaturową kamerę.

Instalacja alarmowa w domu schemat

Instalacja alarmowa powinna być dobrze przemyślana i uzgodniona z renomowanym instalatorem od systemów ochrony mienia. Jest to bardzo szeroki temat. Wspomnieć należy jednak bezwzględnie o okablowaniu na sygnalizatory alarmowe na zewnątrz i wewnątrz budynku, czujki elektroniczne w chronionych miejscach w mieszkaniu (na ścianie pod sufitem), centralę alarmową i ewentualnie zamek szyfrowy przed wejściem do domu lub wewnątrz. Przewody od wszystkich urządzeń alarmowych oraz przewód zasilający doprowadza się do jednego miejsca, gdzie będzie usytuowana centrala alarmowa.

Centrala alarmowa schemat

Jest urządzeniem elektronicznym zbierającym informacje od czujek systemu alarmowego. W zależności od założeń określa moment wygenerowania i rodzaj sygnału alarmowego.

O jakości nowoczesnej mikroprocesorowej centrali decyduje m. innymi jej oprogramowanie. Powinno ono umożliwiać:

  • prostą i przejrzystą komunikację z użytkownikiem,
  • prawidłową reakcję na wszystkie zdarzenia w systemie,
  • łatwość testowania i serwisowania,
  • łatwe dopasowanie systemu alarmowego do obiektu.

W centrali można zdefiniować konfigurację systemu, czyli liczbę linii dozorowych, czas opóźnień, czas alarmu, kody dostępu itp. Centrale alarmowe wyposaża się w dodatkowe źródło zasilania, pozwalające na działanie systemu nawet przy braku zasilania sieciowego, które może zostać celowo odłączone przez intruza. Akumulatorki muszą zapewnić działanie systemu przez 3 dni. Sama centrala umieszcza się w miejscu odosobnionym, aby uniknąć ewentualnego sabotażu.

Czujki stłuczenia szkła

Mają za zadanie odebranie sygnału tłuczonego szkła i przetworzenie go na odpowiedni sygnał elektryczny. Głównym elementem czujki jest kryształ piezoelektryczny, który nakleja się bezpośrednio na chronionej szybie. Klej musi spełniać oczywiście określone wymagania, aby zachowywał się tak jak szkło, a więc miał dostateczną sztywność. Stosowane są także czujki mikrofonowe umieszczane zwykłe na ścianie blisko dozorowanej szyby. Są one bardziej czułe i mają specjalne układy elektroniczne realizujące cyfrową analizę odbieranych sygnałów. Prawidłowo działająca czujka musi reagować tylko na charakterystyczne drgania występujące w czasie pękania szkła.