Inteligentny dom system sterowanie

Inteligentny dom – jaki system, sterowniki?

Sterowanie oświetleniem.

Wykorzystywane są informacje od czujników obecności osób i czujników natężenia oświetlenia. System sterowania realizuje program optymalnego lub nastrojowego oświetlenia włączając, wyłączając lub rozjaśniając i ściemniając różne źródła światła. Może być też utrzymywane stałe natężenie oświetlenia w ciągu całego dnia na podstawie porównania natężenia wpadającego światła i panującego wewnątrz. Umieszczony przy wyjściu główny wyłącznik światła, umożliwia wyłączenie wszystkich punktów świetlnych w całym budynku, jeżeli nie zostały gdzieś wyłączone przez zapomnienie. Liczba wyłączników w budynku jest minimalna. Jednym przyciskiem można włączać i wyłączać różne obwody oświetlenia, przytrzymując go odpowiednio długo i puszczając w odpowiedniej chwili. Drugim przyciskiem można regulować natężenie oświetlenia. Opcja sterowania oświetleniem a pomocą pilota traktowana jest często jako standard. Można też zaprogramować załączanie i wyłączanie oświetlenia w celu symulowania obecności właścicieli, gdy ich nie ma w domu. Odpowiednio ustawiony program steruje też oświetleniem ogrodu 1 budynku na zewnątrz.

Sterowanie dostępem

Odpowiednie czytniki umieszczone przy drzwiach umożliwiają dostęp do pomieszczeń tylko osobom uprawnionym. W innym przypadku oraz gdy drzwi są otwarte przez dłuższy czas, uruchamiany jest sygnał alarmowy. Historia wejść i wyjść wraz z datą, czasem i nazwiskiem jest zapamiętywana przez komputer i w każdej chwili możliwa do wydrukowania. Inteligentny dom w trakcie dostępu stosowane są głównie w zakładach pracy, hotelach, ale mogą też być zamontowane w przydomowych warsztatach, biurach, laboratoriach.

System przeciwpożarowy

Na podstawie informacji od czujników dymu centrala elektroniczna wysyła sygnał alarmowy o zagrożeniu pożarowym. W przypadku budynków użyteczności publicznej, magazynów itp. uruchamiane są jednocześnie specjalne tryskacze sufitowe zraszające zagrożone pomieszczenia. W przypadku wykrycia dymu np. w kuchni, odpowiedni sterownik wyłączy natychmiast włączoną kuchenkę elektryczną lub piekarnik. W budynkach z instalacją gazową są instalowane także detektory gazu, informujące akustycznie i optycznie o nieszczelnej instalacji gazowej. Mogą one także (za pomocą odpowiednich zaworów) odcinać dopływ gazu do budynku.

System ochrony przed zalaniem wodą

Czujniki umieszczone wzdłuż instalacji wodno-kanalizacyjnej przekazują informację o pojawieniu się wody do zaworu elektromagnetycznego umieszczonego na rurze zasilającej w wodę, który zamyka jej dopływ i uruchamia sygnał alarmowy. W przypadku zastosowania czujnika w szambie, ostrzeżenie nastąpi przy jego zbyt dużym poziomie, a odcięcie wody zapobiegnie jego dalszemu wypełnianiu. Czujniki zasilane są niskim napięciem (o wartości kilku volt), co całkowicie eliminuje możliwość porażenia ludzi i zwierząt.

System ochrony przed przegrzaniem urządzeń elektrycznych

Gdy temperatura w pobliżu urządzenia przekroczy ok. 700C, automatycznie odcinane jest od niego zasilanie, uruchamiany alarm dźwiękowy i świetlny a ponowne włączenie zasilania możliwe jest tylko ręcznie.

System antywłamaniowy

Zastosowane czujki podczerwieni, mikrofalowe i ultradźwiękowe, skutecznie chronią obiekt inicjując w razie zagrożenia sygnał optyczny i akustyczny oraz powiadamiając telefonicznie lub drogą radiową odpowiednie służby ochrony lub znajomych. System ma zasilanie awaryjne (w razie braku podstawowego zasilania) i może być obsługiwany bezprzewodowo. Jeżeli system jest podłączony do komputera to istnieje możliwość wizualizacji graficznej czujek zamontowanych w budynku na ekranie monitora. Na rzutach pomieszczeń widać wtedy, która chroniona strefa jest naruszona przez intruza. Dodatkowo przyjęto kolorowe oznaczenia informujące o zaistniałych zdarzeniach; np. kolor czerwony oznacza alarm, fioletowy — sabotaż, żółty — awarię, a biały — inne zagrożenia. W przypadku zastosowania tylko samej centralki alarmowej informacja taka przekazywana jest za pomocą świecących diod umieszczonych na jej obudowie.

Instalacja strukturalna

Wykonana przewodami miedzianymi lub światłowodowymi umożliwia przekazywanie i wymianę informacji między komputerami i za pomocą telefonów. Specjalne zasilanie awaryjne UPS zapobiega utraceniu danych w komputerach w razie braku energii elektrycznej i pozwala na dokończenie prac oraz ich zapis na twardym dysku.

Sterowanie podlewaniem ogrodu

Dzięki czujnikom oświetlenia podlewanie może rozpocząć się automatycznie po zmroku i trwać tak długo jak zaplanowano. Z kolei czujniki wilgotności umieszczone w ziemi kontrolują jej wilgotność. Dodatkowo ustawione czujki ruchu wyłączą na chwilę podlewanie danego obszaru w przypadku pojawienia się w nim człowieka.

Sterowanie bramą wjazdową w inteligentnym budynku

Realizowane jest pilotem uruchamiającym siłowniki, lub silniki do otwarcia bramy. Realizacje takiej instalacji powinno się wykonać w kilku etapach. Na początku oczywiście musi być wykonany projekt z rysunkami, opisem i zestawieniem urządzeń do zamontowania. Następnie w czasie realizacji budowy należy doprowadzić do jednego miejsca w budynku wszystkie media tzn. linię telefoniczną, zasilającą, przewód od anteny RTV, satelitarnej, kablowej, przewody do nagłośnienia pomieszczeń, video, obwody oświetleniowe i gniazd, przewody sygnałowe od czujek itd. W miejscu tym instalowana jest tzw. jednostka centralna rozdzielająca sygnały sterujące do urządzeń w poszczególnych pomieszczeniach. Sygnały przychodzące mogą być w niej odpowiednio krosowane wg. uznania właściciela. Może on sobie zażyczyć, aby np. do danego pokoju nie dochodził sygnał telewizyjny, lub telefoniczny. W przyszłości gdy zmieni zdanie, wystarczy że przełoży odpowiednie wtyki w centralce i zmieni konfiguracje instalacji. Kolejnym krokiem jest poprowadzenie magistrali komunikacyjnej do sterowania wybranych urządzeń w budynku.

Inteligentny dom – jaki system?

W systemie instalacyjnym ElB jest to dwuparowy nieekranowany kabel o przekroju żyły 0,8 mm2 zasilany napięciem stałym 24V. Jedna para wykorzystywana jest do transmisji danych, a druga służy jako rezerwa. Dzięki odpowiedniemu zakodowaniu urządzeń w trakcie uruchamiania systemu, wysyła informacja trafia wyłącznie do konkretnego urządzenia wykonawczego (aktora). Wszystkie urządzenia wykonawcze (oprawy świetlne, gniazda, siłowniki, silniki) muszą mieć do prowadzone zasilanie 230V.

Inny system instalacyjny (nieco mniej skomplikowany od poprzedniego) to system SI. Obwody robocze (230 V) i sterownicze (24 V) oddzielone są także od siebie. Różnica polega na tym, że przewody od wszystkich czujników i urządzeń wykonawczych doprowadzone są do jednego miejsca gdzie doprowadzone jest też zasilanie 230V. W miejscu tym umieszczona jest rozdzielnica centralnie sterująca odbiornikami za pomocą specjalnych przekaźników.

System bezprzewodowy czy przewodowy?

W budynkach już użytkowanych nie mających takiego okablowania, ratunkiem może być system bezprzewodowy „Hometronic” firmy Honeywell. Komunikacja między urządzeniami (czujki, sterowniki, centrala) następuje w nim drogą radiową. Sygnał radiowy jest kodowany, dzięki czemu nie zakłóca działania instalacji w sąsiednich domach, w przypadku, gdy są wyposażone w podobny system. Sterowanie systemami inteligentnymi może się odbywać za pomocą pilota radiowego, telefonu, Internetu, głosu, paneli LCD umieszczonych najczęściej na ścianie, wyłącznikami ściennymi, komputerem.

Inteligentny dom – kompletny system

Na koniec jeszcze raz zaznaczyć należy, że wszystkie kompletne systemy inteligentnego domu są drogie. To, że dzięki nim następuje oszczędność energii nie podlega dyskusji. Wydaje się jednak, że trudno się przekonać do tej oszczędności, która zwróci się na pewno nieprędko. Bardziej przemawia na korzyść tych systemów wygoda, komfort i przede wszystkim bezpieczeństwo. Jeżeli nawet nie mienia, to życia i zdrowia całej rodziny. Niestety jak to w życiu bywa, na taki luksus mogą sobie pozwolić tylko nieliczni.