wtyczki i gniazdka elektryczne

Wtyczki i gniazdka elektryczne instalacja

Wtyczki i gniazdka elektryczne są tak skonstruowane, że nie można włożyć wtyczki do gniazda o innym napięciu i prądzie znamionowym lub innej liczbie biegunów. Dlatego też wtyczek i gniazd elektrycznych nie należy samodzielnie przerabiać ani wymieniać. Gniazda wtykowe i wtyczki to widoczne elementy instalacji elektrycznych. Wybieramy je kierując się przede wszystkim ich wyglądem. Nie powinno to być jednak jedyne kryterium wyboru.


Gniazdko elektryczne budowa

Po włożeniu wtyczki do gniazda jej styki robocze – kołki – dotykają odpowiednich styków gniazda, zapewniając przepływ prądu elektrycznego. Aby połączenie działało niezawodnie i nie nagrzewało się, styki wtyczek i gniazd wykonuje się z odpowiedniego metalu, który nie tylko bardzo dobrze przewodzi prąd elektryczny, ale jest też odporny na korozję i ścieranie. Styki gniazd wtykowych mają kształt tulejek. Dzięki sprężystości materiału stykowego oraz zastosowaniu sprężyn uzyskiwany jest wymagany docisk między stykami wtyczek i gniazd.

Połączenia przewodów elektrycznych (zwanych sznurami) z zaciskami śrubowymi gniazd i wtyczek powinny być wykonane starannie i zapewniać odpowiedni docisk. Szczególnie ważna jest jakość takich połączeń w urządzeniach przenośnych, których przewód narażony jest na naciąganie i skręcanie. Więcej informacji o wyłącznikach, włącznikach elektrycznych i przewodach znajdziesz w artykule łączniki elektryczne rodzaje i schemat.

Wtyczki elektryczne 12V i inne

Na rynku oferowane są też wtyczki i gniazdka elektryczne na znacznie niższe napięcia na przykład. 12V, 20-25 V, 40-50 V, 110-130 V. Aby można było łatwo rozpoznać ich rodzaj, w niektórych krajach wprowadzono wymóg oznaczania odpowiednimi barwami gniazd wtykowych i wtyczek o określonym napięciu znamionowym i częstotliwości.

Jeśli chcemy wyłączyć jakiś odbiornik z sieci, należy najpierw wyłączyć go wyłącznikiem, a dopiero później wyjąć wtyczkę z gniazda. Włączając odbiornik postępujemy w odwrotnej kolejności – najpierw wkładamy wtyczkę do gniazda, a dopiero później włącznikiem uruchamiamy to urządzenie.

Jeśli mamy małe dzieci w domu, możemy zainstalować specjalne gniazda z dodatkowymi osłonami umieszczonymi w otworach. Inne rozwiązanie to stosowanie zatyczek do gniazd. Gniazda wtykowe montowane w łazienkach i kuchniach mają specjalne klapki ochronne, w innych pomieszczeniach instaluje się gniazda bez klapek.